Pågående projekt

Home   /   Projekt   /   Pågående projekt

HA Bygg

Smidesarbete på Christinelunds dressage

 

Hbg Konst&Ram

Smides räcken till Karl X gata i Helsingborg

 

Willab

Produktion/tillverkning

Specialkonsol

Trident

Produktion/tillverkning

 

Hjärnarp Salongen

Smidesgrind

 

Industritornet

GDS tvättanläggning

AKEA

Industrigatan Malmö

 

MMB

Smidesräcken

 

Leif Johansson

GDS tvättanläggning